Jak wygląda wizyta u psychologa?

Na początku pierwszej wizyty psycholog dokładnie poinformuje Cię o tym, jak przebiega terapia. Zapewni Cię także o poufności informacji, które mu przekazujesz. Psycholog bardzo dba, by dobrze rozumieć Twój punkt widzenia, dlatego będzie dopytywać Cię o szczegóły i nie przestanie, póki nie potwierdzisz, że właściwie zostały przekazane Twoje komunikaty.

Wizyta u psychologa koncentruje się wokół wzmacniania poczucia własnej wartości oraz podnoszenia poziomu motywacji w podejmowaniu wszelkich działań. Odkrywa także obawy i lęki, które towarzyszą procesowi zmiany Twojego życia, jednocześnie pomaga uwierzyć w to, że zmiana taka jest możliwa. Terapia pozwala na poradzenie sobie z bolesną przeszłością związaną często z odrzuceniem siebie oraz brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Nastawienie psychiczne odgrywa znaczną rolę w procesie odchudzania.